Projekt edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych „Spotkania informacyjne na temat nowych technologii i rynku pracy w Unii Europejskiej”

Informujemy, że rozpoczął się projekt edukacyjny pt. „Spotkania informacyjne na temat nowych technologii i rynku pracy w Unii Europejskiej”. Celem projektu jest wsparcie uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych w kształtowaniu własnej przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Podczas warsztatów młodzież poznaje kluczowe informacje na temat wpływu nowych technologii na procesy zachodzące na rynku pracy (m.in. formy zatrudnienia, zawody przyszłości wynikające z adaptacji nowych technologii), zapoznaje się z obecnymi trendami na rynku pracy w Unii Europejskiej, a także poznaje programy i narzędzia Komisji Europejskiej (i innych instytucji unijnych) pomocne w rozwoju edukacyjnym i zawodowym. Zakres tematyczny warsztatów:

  • Nowe technologie a perspektywy rynku pracy
  • Trendy na rynku pracy w Unii Europejskiej
  • Zapotrzebowanie na zawody i stanowiska, zawody przyszłości,
  • Tradycyjne i nowe formy zatrudnienia
  • Możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca i przedsiębiorca,
  • Kompetencje przyszłości – ich znaczenie w życiu edukacyjnym i zawodowym
  • Narzędzia i programy Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych a możliwości rozwoju
    edukacyjnego i zawodowego

Tematyka warsztatów jest zgodna z treściami programowymi z zakresu doradztwa zawodowego
wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 lutego 2019 r. w sprawie
doradztwa zawodowego. Warsztaty skierowane są do uczniów i uczennic (od klas drugich wzwyż) ze szkół ponadpodstawowych wszystkich typów. Grupa warsztatowa powinna liczyć od 25 do 30 osób i organizowane są od maja do listopada 2024 r. w formie stacjonarnej (w szkole dokonującej zgłoszenia). Jeden warsztat trwa cztery godziny dydaktyczne (180 min.) i prowadzony jest z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących uczestników i uczestniczki. Termin realizacji warsztatu ustalany jest bezpośrednio z osobą dokonującą zgłoszenia placówki do udziału w projekcie. Zgłoszenia przyjmowane są od 15 do 25 maja 2024 r. za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie

O wynikach rekrutacji osoby dokonujące zgłoszenia zostaną poinformowane do dn. 27 maja 2024 r. Do uczestnictwa w tegorocznej edycji projektu zaproszonych zostanie 30 szkół ponadpodstawowych, które w formularzu zgłoszeniowym uzasadnią potrzebę realizacji warsztatów dla wskazanej grupy młodzieży. O udziale w projekcie nie decyduje kolejność zgłoszeń. Placówka może tylko jeden raz skorzystać z oferty warsztatowej. Udział w projekcie jest bezpłatny. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres mailowy kontakt@pracaprzyszlosci.eu