Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 19/09/2016

Stanowisko pracodawców Rady Dialogu Społecznego do projektu ustawy budżetowej 2017

„W ocenie strony pracodawców możliwa jest realizacja prognozy wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych, w oparciu o którą został skonstruowany projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Należy jednak podkreślić, iż narasta niepewność odnośnie  dalszego kształtowania się stanu koniunktury gospodarczej w Polsce oraz na świecie, co jest równoznaczne zwiększeniu  prawdopodobieństwa realizacji scenariuszy bardziej pesymistycznych  niż ten, który został przyjęty przez rząd” – czytamy w stanowisku pracodawców Rady Dialogu Społecznego.

Strona Pracodawców Rady Dialogu Społecznego we wspólnym stanowisku w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2017, skierowanym do Ministra Finansów Pawła Szałamachy, wyraziła opinię dot. m.in. założeń makroekonomicznych, w oparciu o którą został skonstruowany projekt ustawy budżetowej na przyszły rok, implikowanej pozycji fiskalnej, a także odniosła się do prognozowanych wydatków i dochodów budżetu państwa. 

Jak podkreślają pracodawcy, „Znaczna odpowiedzialność za utrzymywanie salda finansów publicznych na zakładanym poziomie spoczywać będzie na jednostkach samorządu terytorialnego, które w 2017 r. będą musiały wypracować nadwyżkę na poziomie co najmniej 3,4 mld zł. Zobligowanie ich do utrzymywania nadwyżki przy jednoczesnym pogłębianiu deficytu podsektora rządowego może jednak przynieść niepożądane skutki w postaci powstania niedoboru środków na wkład własny w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich”.

Więcej: LINK

 

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018