Stanowisko partnerów społecznych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020r. oraz niektórych innych ustaw

15 grudnia br. Zespół Problemowy Rady Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich, któremu przewodniczy Prof. Jan Klimek, Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, przesłał do Marszałka Senatu RP Pana Tomasza Grodzkiego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej stanowisko partnerów społecznych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw . Najważniejsza uwaga dotyczy utrzymania możliwości przedłużenia realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych do 90 dni.

Specustawa funduszowa nowelizacja Zespół RDS ds FE 15 12 2020