XX Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

14 grudnia br. odbyło się XX posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele kierownictwa i biura ZRP. Głównym tematem spotkania była współpraca przedsiębiorców z placówkami naukowo – badawczymi i zastosowanie wyników badań naukowych w działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

Omówiono m.in. potrzeby i postulaty regulacyjne MŚP w zakresie korzystania z rozwiązań naukowych, działania Biura Rzecznika MŚP w zakresie wsparcia przedsiębiorców we współpracy ze środowiskiem naukowym oraz mechanizmy wsparcia biznesu w nawiązywaniu współpracy z jednostkami naukowymi