Stanowisko OMRT ws projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego

Do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka trafił projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego, złożony jako inicjatywa ustawodawcza Senatu. 

Dzisiaj odbywa się posiedzenie Komisji, na której odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk 3126).

Przedstawiciele Polskiej Izby Motoryzacji, Związku Dealerów Samochodów, Związku Rzemiosła Polskiego oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, którzy reprezentują branże serwisowania pojazdów w Polsce zrzeszone w Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Radzie Technicznej ,przygotowały stanowisko dla Przewodniczącego Komisji, w którym podkreślają, że ustawa ta w znacznym stopniu ograniczać będzie zbiorowe interesy ubezpieczonych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Uczestnikiem stanowiska jest również przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Andrzej Duch.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska.