Pismo interwencyjne Prezesa ZRP w sprawie elektronicznych sprawozdań finansowych

O dużym wyzwaniu, jakim dla rzemieślników jest terminowe i prawidłowe przesyłanie elektronicznych sprawozdań finansowych, napisał do Minister Finansów Teresy Czerwińskiej oraz Rzecznika MŚP Adama Abramowicza Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

W związku z napływającymi do Związku sygnałami o problemach technicznych, jakie mają organizacje rzemieślnicze z wdrożeniem przekazu sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej, Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił o wprowadzanie zmian etapami, a także o inicjatywę legislacyjną, która umożliwi:

  • składanie sprawozdań finansowych przez rzemieślników na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 października 2018 r.
  • wydłużenie okresu na wprowadzenie obligatoryjnego składania sprawozdań zgodnie z nowymi przepisami o co najmniej rok lub dłużej

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią pisma.