Stanowisko Kongresu Rzemiosła Polskiego w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników

Obradujący 29 czerwca 2011 roku VIII Kongres Rzemiosła Polskiego przyjął stanowisko w sprawie problemów związanych z refundacją wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego.

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, iż stanowisko to zostało skierowane do: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sejmowej Komisji Edukacji, Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury, partnerów dialogu społecznego, Naczelnej Rady Zatrudnienia, instytutów naukowych oraz organizacji zajmujących się kształceniem zawodowym.

Stanowisko ZRP: LINK
Pismo Prezesa Bartnika: LINK