Standard Usług Zdalnego Uczenia się w Bazie Usług Rozwojowych PARP

Standard Usług Zdalnego Uczenia się (SUZ) to zbiór zasad, który został opracowany przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Usług Rozwojowych we współpracy z PARP. Głównym celem Standardu jest oddziaływanie na rynek usług rozwojowych, aby dostarczać najwyższej jakości usługi szkoleniowe i doradcze.

Od marca ubiegłego roku około 30 proc. usług szkoleniowych lub doradczych w Bazie Usług Rozwojowych zrealizowano w formie zdalnej. Standard Usług Zdalnego Uczenia się wprowadzono po to, aby oferta usług niestacjonarnych w Bazie administrowanej przez PARP była jak najwyższej jakości. Dokument powstał we współpracy z ekspertami rynku szkoleniowego, dopasowano go również do bieżących warunków rynkowych.

Standard ma być drogowskazem dla usługowców jak oferować najwyższej jakości usługi zdalne, poprzez postawienie konkretnych wymagań przed firmami szkoleniowymi. Ich spełnienie zapewni wysoką jakość szkoleń, a w przypadku braku możliwości ich spełnienia będzie dla tych firm impulsem rozwojowym. Klienci usług rozwojowych, znając Standard, będą wiedzieli czego oczekiwać od firm szkoleniowych – powiedziała Aleksandra Berg-Koza, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP.

SUZ składa się z trzech części: relacje z klientem, projektowanie zdalnej usługi rozwojowej i jej  realizacja, które zawierają 14 standardów szczegółowo opisujących wymagane działania firm szkoleniowych wraz z efektami tych działań dla klientów.

Standard nie wprowadza dodatkowych warunków do spełnienia, tylko doprecyzowuje, co te warunki oznaczają dla usług zdalnych. Po wprowadzeniu Standardu nie ma konieczności oddzielnej certyfikacji w tym zakresie. Dzięki zapisom SUZ dostawcy usług oferujący usługi zdalne wiedzą dokładnie, co będzie podlegało ocenie podczas monitorowania lub audytu.

SUZ stanowi załącznik do Regulaminu BUR. Dostawca usługi akceptując nowy Regulamin zobowiązuje się do stosowania zasad w nim zawartych – w tym do przestrzegania SUZ.

Więcej na temat Bazy Usług Rozwojowych na stronie: http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Źródło: parp.gov.pl