NOWA KWALIFIKACJA W ZINTEGROWANYM REJESTRZE KWALIFIKACJI

Informujemy, że staraniem Związku Rzemiosła Polskiego oraz przy zaangażowaniu ekspertów  – przygotowano wniosek dla kwalifikacji rynkowej „Operator obrabiarek skrawających – dyplom mistrzowski”.

W efekcie kwalifikacja została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, jako kwalifikacja cząstkowa na poziomie piątym Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji –PRK5 (Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2021-04-21 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Operator obrabiarek skrawających – Dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Monitor Polski z dnia 2021-05-12 r., poz. 438).

Więcej na ten temat na stronie: https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13882

Pozostałe kwalifikacje, które dostępne są w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji można znaleźć na stronie: https://kwalifikacje.gov.pl/k