Sprzeciwy do wniosków o obniżenie unijnych ceł

Polscy przedsiębiorcy mogą składać sprzeciwy do wniosków państw członkowskich UE o obniżenie unijnych ceł. Krajowi producenci towarów objętych wnioskami złożonymi przez państwa członkowskie UE, mogą wyrazić ewentualne sprzeciwy do tych propozycji – informuje Ministerstwo Finansów. Listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych przedstawiła Komisja Europejska (KE). Wnioski zaakceptowane przez kraje członkowskie UE, po przejściu odpowiedniej procedury, wejdą w życie 1 lipca 2018 r.
Zawieszenia poboru ceł i kontyngenty taryfowe są ustanawiane ze względów gospodarczych. Polskie firmy mogą kupić niedostępne w UE materiały (głównie surowce i komponenty do produkcji) z krajów trzecich po obniżonych lub zerowych stawkach celnych. Rozwiązanie to wspiera rozwój firmy, zwiększa jej konkurencyjność na rynku i umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy.
Więcej: LINK