W listopadzie aż 190 możliwości finansowego wsparcia

W listopadzie szansę na pozyskanie pieniędzy unijnych mają szczególnie przedsiębiorcy, jednostki naukowe i uczelnie, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.  Na listopad przewidziano 190 konkursów, z czego 93 zupełnie nowych. Wśród nich znajdzie się 59 konkursów z programów ogólnopolskich, 120 konkursów z programów regionalnych i 11 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

 

Na początku listopada otwiera się nabór na projekty dotyczące badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy wejdą w konsorcjum z jednostką naukową. Konsorcjum może jednak liczyć nie więcej niż 5 podmiotów, a liderem musi być jednostka naukowa. Pula środków w konkursie wynosi 50 mln zł. Koszty kwalifikowalne projektu muszą wynosić co najmniej 1 mln zł. 

 

W rozpoczynającym się miesiącu ostatnią szansę na złożenie wniosku o dofinansowanie mają mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać dodatkowe środki finansowe dla swojej firmy. Dzięki dotacji mogą skorzystać z usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst. Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim przewidziano na projekty pulę ok. 790 tys. zł, dla projektów z pozostałych województw ok. 13,5 mln zł. W zależności od rynku, dla którego przygotowywana jest dokumentacja, wsparcie może wynieść od 60 tys. zł do 800 tys. zł. 

 

Więcej: LINK