Spotkanie zespołu negocjacyjnego europejskich partnerów społecznych „Integrujący rynek pracy”, Bruks