Spotkanie z przedstawicielami organizacji pracodawców i związków zawodowych w ramach upowszechniania