Spotkanie z Minister Olgą Semeniuk

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się spotkanie z Panią Olgą Semeniuk, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. Do zadań powołanej na początku roku Pani Minister będzie należało m.in. wsparcie i promocja polskiego rzemiosła.

Spotkaniem tym Prezes ZRP, Jan Gogolewski, oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Olga Semeniuk,  zgodnie z ustaleniami z ich spotkania roboczego w dniu 14 stycznia 2020 roku, rozpoczęli kolejny etap współpracy Ministerstwa Rozwoju z rzemiosłem.

Podczas dzisiejszego spotkaniu o charakterze dyskusyjnym – z udziałem Prezesa ZRP, przedstawicieli Prezydium Zarządu oraz biura ZRP – poruszono szereg kwestii nurtujących środowisko rzemieślnicze. Minister Semeniuk z kolei przedstawiła swoje propozycje działania.

Zasygnalizowano najważniejsze wyzwania, związane z oświatą zawodową – kształceniem uczniów i rolą dualnego systemu kształcenia, sprawami gospodarczymi – dostępem do funduszy na innowacje, postępującą cyfryzacją i trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczej przez rzemieślników, oraz ogólną kondycją rzemiosła w czasach zdominowanych przez tanią i nietrwałą produkcję łatwo dostępnych towarów. Wszyscy zgodzili się, że jest duża potrzeba wprowadzenia zmian, które umożliwią swobodny rozwój zakładów rzemieślniczych i wpłyną na odpowiedzialne podejście polskiego społeczeństwa do konsumpcji.

Minister Olga Semeniuk zapowiedziała szereg spotkań z przedstawicielami izb i cechów rzemieślniczych na terenie całego kraju, które pozwolą jej poznać charakter oraz problemy rzemiosła także w wymiarze lokalnym. Pierwsze z nich odbędzie się już jutro w Sandomierzu. Wstępnie przedstawiła również pomysły na promocję polskiego rzemiosła nie tylko na poziomie krajowym, ale również unijnym.

W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad powołaniem wydziału poświęconego wyłącznie sprawom rzemiosła i kwalifikacji zawodowych. Ma to zapewnić nie tylko kompleksowe, ale również skuteczne reprezentowanie interesów rzemieślników w administracji państwowej.