Spotkanie w sprawie dyrektywy zabawkowej

Dnia 19 sierpnia br. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie w sprawie rewizji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek, czyli tzw. dyrektywy zabawkowej, w którym wzięli udział przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego.

Spotkanie zainicjowało Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych, które walcząc o prawa producentów i importerów zabawek, zakwestionowało część proponowanych zapisów, w tym m.in. te dotyczące stosowania substancji rakotwórczych, mutagennych i toksycznych CMR oraz dotyczące wykluczenia przy produkcji zabawek substancji zapachowych. Nowa dyrektywa ma wejść w życie na przełomie roku i jest jeszcze czas na zgłaszanie swoich postulatów, dlatego zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi w załączniku uwagami PSBZiAD.

Zachęcamy też do kontaktu wszystkich wytwórców zabawek zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego, którzy chcieliby odnieść się do propozycji nowej dyrektywy zabawkowej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Haliną Matejek-Caban pod numerem telefonu 022 50 44 304 i adresem e-mail np@zrp.pl

Więcej informacji na stronie kliknij