Spotkanie w Pałacu Prezydenckim

We wtorek (3 lipca) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotkał się z przedstawicielami organizacji pracodawców, reprezentującymi interesy przedsiębiorców i pracodawców w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Ze Związku Rzemiosła Polskiego w spotkaniu uczestniczyli: Jan Klimek, zastępca prezesa i Izabela Opęchowska, dyrektor zespołu dialogu społecznego.

Głównym tematem rozmowy było tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki. Pracodawcy, reprezentujący interesy przedsiębiorców mówili o konieczności zwiększenia elastyczności rynku pracy, w kontekście rosnącego bezrobocia oraz o znoszeniu barier w sektorze MŚP. Zwrócili uwagę na większe zaangażowanie środków z Funduszu Pracy na aktywizację rynku pracy.