Wizyta francuskich uczniów rzemiosła w Polsce

W ramach programu Leonardo da Vinci od 28 maja do 10 czerwca Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie gościł na dwutygodniowym stażu praktycznej nauki zawodu 15 osobową grupę młodzieży francuskiej wraz z dwójką opiekunów z Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Languedoc Roussillon (Regionalnej Izby Rzemieślniczej Langwedocji-Roussillon we Francji).

Młodzież francuska zrealizowała projekt mobilnościowy w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Wspiera on działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, promuje mobilność pracowników na europejskim rynku pracy. Uczniowie rzemiosła z Francji mieli możliwość odbycia zajęć praktycznych w sześciu zakładach:
• Wytwórnia Ciast i Lodów „SANTOS” Marek Bargieł
• Cukiernia „ JAGUSIA” S.C. A. Deptuch, Z. Deptuch. I. Deptuch
• Piekarnia KOPACZ – Stanisław Kopacz
• Restauracja TWIST Tadeusz Wal
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego WISŁOK – B. Jabłoński S.Jaw.
• Salon Fryzjerski – Gabinet Kosmetyczny Stanisława Samborska
Francuzi mieli również możliwość nawiązać znajomości z uczniami polskich zakładów rzemieślniczych. Dla młodzieży zorganizowano spotkania integracyjne oraz wycieczki(między innymi do Muzeum w Łańcucie).

Ostatniego dnia odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz miasta: przewodniczący Rady Miasta Krosna Stanisław Słyś, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna  Tomasz Soliński; przedstawiciele Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie : prezes Zarządu Adam Sasiela, koordynator projektu Jerzy Głodowski, przewodniczący Rady  Emil Kunysz; przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie: Starszy Cechu Marek Bargieł oraz Czesław Matelowski, a także przedstawiciele pracodawców, u których młodzież odbywała praktyki.