Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na temat usprawnienia procesu prowadzenia konsultacji społecznych

7 lutego 2024 w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miało miejsce spotkanie robocze przedstawicieli rządu RP z przedstawicielami organizacji pracodawców i pracobiorców wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego na temat zasad i praktyki prowadzenia konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych, które prowadził Pan Maciej Berek – Minister, członek Rady Ministrów.  Ze strony rządowej w spotkaniu wzięli także Pan Sebastian Gajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Joanna Knapińska – Prezes Rządowego Centrum Legislacji udział oraz przedstawiciele kilku innych resortów. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji oraz Pani Dagmara Śmiechurska – Zastępca Dyrektora Zespołu Samorządowo-Organizacyjnego.

Podczas posiedzenia przedstawiciele partnerów społecznych przekazali szereg uwag i postulatów dotyczących usprawnienia systemu i jakości prowadzenia konsultacji społecznych przez administrację rządową, zwracając m.in. uwagę na bardzo często niedotrzymywanie terminów ustawowych w tym zakresie, zbyt skomplikowane opisy w Ocenach Skutków Regulacji, ograniczone możliwości udziału ekspertów zewnętrznych polecanych przez partnerów społecznych w procesie tworzenia projektów aktów prawnych przez Rządowe Centrum Legislacji, przyjmowanie błędnej zasady o akceptacji danego dokumentu przez daną organizację w przypadku braku zgłoszenia uwag czy nieuwzględnianie uwag partnerów społecznych bez podania jakiegokolwiek uzasadnienia.

Minister Berek obiecał wzięcie pod uwagę wszystkich zgłoszonych uwag partnerów społecznych i zapowiedział, że tego typu spotkania będą organizowane cyklicznie przez KPRM.