Posiedzenie Zespołu do spraw Semestru Europejskiego

6 lutego 2023 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii miało miejsce posiedzenie Zespołu ds. Semestru Europejskiego pod przewodnictwem Pana Waldemara Sługockiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej oraz partnerów spoza administracji, w tym partnerów społecznych. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Zespołu z ramienia ZRP. Podczas posiedzenia omówiono sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Reform 2023/2024 oraz założenia i harmonogram prac związanych z przygotowaniem KPR na lata 2024/2025.