Apel Rady Przedsiębiorczości do Rady Ministrów
o zapewnienie stabilnego finansowania systemu ochrony zdrowia

Rada Przedsiębiorczości wystosowała apel do rządu RP o zapewnienie stabilnego finansowania systemu ochrony zdrowia. Zdaniem Rady praktyka działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce wskazuje na poważne ubytki funkcjonowania i realizowania polityki zdrowotnej. Wynika to między innymi z ograniczonych zasobów finansowych, co przekłada się na problemy związane z dostępnością, koordynacją i kompleksowością opieki. Obowiązujące przepisy dotyczące minimalnego poziomu finansowania systemu ochrony zdrowia nie są w stanie zapewnić stabilnego funkcjonowania. Poniżej pełny tekst apelu: