Spotkanie w Ambasadzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ws. brexitu

Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie zorganizowała w dniu 15 października 2019 r. sesję dla przedstawicieli biznesu, którzy eksportują i transportują towary do tego kraju. Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską  31 października 2019 r. i przygotowuje się do wyjścia z Unii Europejskiej przez zawarcie umowy lub bezumownie opuści UE. Priorytetem rządu Zjednoczonego Królestwa jest wyjście z umową z UE. W sesji udział wzięli urzędnicy brytyjscy pracujący nad kluczowymi kwestiami związanymi z obrotem towarów z ich krajem. Wielka Brytania po wyjściu z UE stanie się państwem trzecim  i zaczną obowiązywać  odprawy celne, a dla niektórych grup towarowych będą dodatkowe wymagania. Podstawowe działania konieczne do utrzymania obrotu towarowego z Wielką Brytania  to rejestracja  w systemie celnym w celu uzyskania numeru EORI (brytyjskiego i polskiego), obsługa procedur celnych we własnym zakresie lub zatrudnienie agenta celnego. Rząd brytyjski ogłosił tymczasowe stawki należności celnych dla towarów będących przedmiotem obrotu. Po brexicie dla niektórych towarów będą stosowane, przez okres przejściowy, uproszczone procedury celne. Od 2020 r. zostanie zmieniona polityka paszportowa, na teren Wielkiej Brytanii będzie się wjeżdżać z paszportem biometrycznym. W przypadku wjazdu samochodem będzie też potrzebne oddzielne ubezpieczenie tzw. zwana Zielona Karta.

Więcej informacji można uzyskać na stronie rządowej Wielkiej Brytanii:  https://www.gov.uk/brexit

POLISH Brexit Readiness – EU Business Leaflet FINAL