IV FORUM SZKÓŁ RZEMIOSŁA „Przygotowanie zawodowe – wysoko wykwalifikowane kadry dla gospodarki i rynku pracy”