Spotkanie Rady Branżowej

11 lutego w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Rzemiosła Polskiego.

Tematami spotkania były: udział rzemiosła w programie promocji polskiej gospodarki zagranicą oraz wzmacnianie aktywności organizacji rzemiosła na szczeblu Unii Europejskiej.

Dyrektor Zespołu Dialogu Społecznego Izabela Opęchowska przedstawiła możliwości udziału branż rzemieślniczych w planowanym przez Ministerstwo Gospodarki programie wsparcia promocji polskich towarów i usług na rynkach zagranicznych. Ministerstwo proponuje, aby branże, które mają potencjał eksportowy, otrzymywały wsparcie udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.

Jako że Związek Rzemiosła Polskiego bierze udział w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki, ma prawo wskazać branże, które zdaniem ZRP powinny uzyskać finansową pomoc na promocję za granicą. Wskazanie branż musi nastąpić do dnia 26 lutego 2010 r.

Drugim wątkiem poruszonym na posiedzeniu było wypracowanie rozwiązań mających na celu dalsze wzmacnianie roli rzemiosła na forum europejskim. Przedstawiciele Zespołu Koordynacji Spraw Europejskich – Dyrektor Edyta Doboszyńska i Michał Gawryszczak – zaprezentowali możliwości włączania się polskiego rzemiosła w proces kształtowania polityk europejskich ważnych z punktu widzenia mikro- i małych przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje:
– Izabela Opęchowska – tel. 22-50-44-317, opechowska@zrp.pl – promocja polskiej gospodarki zagranicą;
– Edyta Doboszyńska – tel. 22-50-44-357, nza@zrp.pl – wzmacnianie roli rzemiosła na forum europejskim.

Dalsze wzmacnianie aktywności organizacji rzemiosła na szczeblu Unii Europejskiej – materiał Zespołu Koordynacji Spraw Europejskich