Konsultacje regionalne Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 18 stycznia 2010 roku do 30 kwietnia 2010 roku prowadzić będzie konsultacje regionalne w każdym województwie dotyczące zmian w kształceniu zawodowym oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Głównym celem proponowanych przez Ministerstwo zmian jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do aktualnych potrzeb rynku oraz podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W konsultacjach udział biorą przedstawiciele oświaty zawodowej, instytucji publicznych oraz organizacji pracodawców, w tym również reprezentanci Związku Rzemiosła Polskiego oraz Izb Rzemieślniczych.

Najbliższe konsultacje odbędą się  w następujących terminach: 25 lutego 2010 (Gorzów Wielkopolski), 26 lutego 2010 (Szczecin), 11 marca 2010 (Łódź), 12 marca 2010 (Kielce), 25 marca 2010 (Katowice), 26 marca 2010 (Kraków), 15 Kwietnia 2010 (Bydgoszcz), 16 kwietnia 2010 (Poznań), 19 kwietnia 2010 (Olsztyn) oraz 26 kwietnia 2010 (Warszawa).

Więcej informacji na stronie: www.konferencje.men.gov.pl