Spotkanie Producentów Marek Własnych

World of Private Label
Amsterdam, 26-27.05.2009 r.
Ponad 3.000 wystawców, osobne hale z produktami Food i Non-Food, producenci z ponad 60 krajów, 30 regionalnych i narodowych pawilonów, seminaria przed rozpoczęciem wystawy, wystawa nowych produktów

Co to są produkty private label?
Produkty privat label to wszelkiego typu towary sprzedawane pod marką detalisty. Tą marką może być nazwa własna detalisty lub nazwa specjalnie wykreowana przez detalistę. W niektórych przypadkach, detalista może należeć do grupy sprzedawców hurtowych, która posiada własną markę dostępną tylko dla członków tej grupy.

Sprzedaż „private label” (własnych marek) w całej Europie wzrosła do rekordowego poziomu. Po raz pierwszy w czterech krajach (Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Szwajcaria) udział private label przekroczył 40% udziałów w rynku sprzedaży, Niemczech i Belgii, 30% we Francji i Hiszpanii, 20% w krajach Skandynawskich i 18% w środkowej i wschodniej Europie.

Gdzie spotkać firmy zainteresowane sprzedażą pod swoimi markami? Odpowiedzią jest coroczny Wystawa Producentów i Odbiorców Hurtowych „World of Private Label”. Jest to miejsce, gdzie spotykają się detaliści sprzedający produkty pod własną marką z producentami. To tutaj kupujący z ponad 70 państw przyjeżdżają żeby zobaczyć nowe produkty oraz znaleźć nowych dostawców.

Termin zgłoszenia udziału: 7 stycznia 2009 r.

Organizator wystąpienia na targach PLMA’S:
ArtExpo
31-751 Kraków, ul. Odmogile 1A
tel. (012) 6445378, fax (012) 6430449
www.artexpo.com.pl
artexpo@artexpo.com.pl