15-lecie Komisji Trójstronnej

W dniu 27 maja 2009 roku w Muzeum Gazownictwa w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Dialog społeczny – sztuka osiągania kompromisu w zjednoczonej Europie”. Zorganizowana z okazji jubileuszu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W seminarium udział wzięli m.in.: Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów, Waldemar Pawlak – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych; Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Staffan Nilsson – Przewodniczący Grupy III Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Armindo Silva – Dyrektor Dyrektoriatu F Komisji Europejskiej, Kari Tapiola, Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Wykonawczy Międzynarodowej Organizacji Pracy, przedstawiciele stron uczestniczących w pracach Komisji oraz reprezentanci rządu, parlamentu i środowiska naukowego.„W ostatnim roku Komisja przywróciła znaczenie dialogu społecznego pomiędzy organizacjami pracodawców, pracowników i rządem” – dodał. Zwrócił on również uwagę na działania Komisji, które zawsze były trudne i wymagające. Tego samego zdania jest również Minister Pracy Jolanta Fedak. Jej zdaniem trzeba docenić wszystkich, którzy przez lata prowadzili dialog społeczny, bowiem wymagało to od nich odwagi i samozaparcia. Minister dodała również, że dobrze jest gdy rozmowy kończą się porozumieniem – „jest najlepiej dla Polski, jeśli spory będziemy rozwiązywać na sali konferencyjnej, a nie w innym miejscu”.

 

Otwierając seminarium Waldemar Pawlak powiedział, że „Komisja Trójstronna zapisała piękną kartę w historii przemian ustrojowych w Polsce. Jej działalność to 15 lat zorganizowanej i bardzo owocnej współpracy partnerów społecznych i rządu”. 

 

 

Bez wątpienia jednym z najważniejszych osiągnięć Komisji Trójstronnej w ciągu piętnastu lat istnienia jest porozumieniew sprawie pakietu antykryzysowego zawarte 15 maja 2009 roku. Jak zaznaczył Minister Gospodarki: „– Mam nadzieję, że znaczenie Komisji Trójstronnej zwłaszcza w tych trudnych czasach będzie rosło. Na czas kryzysu potrzebne są bowiem konkretne działania, które pozwolą rozwiązać kluczowe sprawy pracowników, pracodawców oraz rządu”. Minister Pracy i Polityki Społecznej zwróciła także uwagę na pozostałe sukcesy komisji. Oprócz pakietu antykryzysowego, wymieniła m.in. ustalenia dotyczące płacy minimalnej. „- Jestem optymistką, jeśli chodzi o dialog społeczny. Cieszę się, że strony są zdeterminowane, by ustalać to, co jest możliwe na czas kryzysu. Cieszę się z małych porozumień” – oznajmiła Minister Fedak.

 

Dla przypomnienia warto dodać, że Trójstronna Komisja powstała w dniu 15 lutego 1994 roku. Jej pomysłodawcą i pierwszym przewodniczącym był ówczesny Minister Pracy Andrzej Bączkowski. Komisja powstała po to by godzić interesy pracowników, pracodawców i rządu. Zajmuje się ona również oceną przepisów dotyczących gospodarki i polityki socjalnej państwa. W roku 2001 Sejm przyjął ustawę o Komisji Trójstronnej, na podstawie której m.in. Związek Rzemiosła Polskiego wraz z innymi organizacjami pracodawców stał się partnerem dialogu społecznego.