Otwarte Umysły i Serca – Konferencja z okazji 30-lecia oświaty niepublicznej

W dniu 21 listopada 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbędzie się konferencja z okazji 30-lecia oświaty niepublicznej „Otwarte Umysły i Serca”. Wydarzenie będzie poprzedzone Miesiącem Otwartych Umysłów, inicjatywy do której organizatorzy zapraszają szkoły niepubliczne z całej Polski. W ramach obchodów w dniu 21 listopada szkoły mogą zorganizować Dzień Otwartego Umysłu poświęcony jednemu z wyzwań przyszłości!

W czasie konferencji Otwarte Umysły i Serca zaprezentowane zostaną materiały zebrane podczas Miesiąca Otwartych Umysłów. W programie przewidziano również:

 • Krótki rys historyczny – W jakich warunkach i dlaczego powstały 30 lat temu pierwsze szkoły niepubliczne?
 • Najciekawsze dotychczasowe osiągnięcia szkół niepublicznych z całej Polski – Panel dyskusyjny z udziałem praktyków, którzy robili i nadal robią w swoich szkołach dobrą robotę, otwierając umysły i serca młodych ludzi.
 • W jakim kierunku powinien zmierzać cały system oświaty, żeby dobrze przygotować młodych ludzi do życia i funkcjonowania w społeczeństwie przyszłości? – Debata publiczna. Wprowadzeniem do niej będą wystąpienia zaproszonych gości ze świata akademickiego.

Na zakończenie konferencji zostaną przedstawione dezyderaty, co powinno się zmienić się w polskiej szkole i jak  do tego dojść.

PROGRAM

10.15 – Rejestracja uczestników; poczęstunek.

11.00 – Otwarcie konferencji

Prowadzący: Bartosz Pielak – wicedyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska” w Warszawie.
Wprowadzenie w problematykę konferencji: Prof. UW, dr  hab. Małgorzata Żytko – Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

11.15Od czego zaczynaliśmy?

Wspominają:

 • Krystyna Starczewska – prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej,
 • Zygmunt Puchalski – prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
 • Prof. SGH dr hab. Jan Klimek  –  wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego,
 • Katarzyna Hall – prezes Stowarzyszenia Dobrej Edukacji,
 • Alina Kozińska – Bałdyga –  wiceprezes Federacji Inicjatyw Oświatowych.

12.00  –   Co osiągnęliśmy? Panel przedstawicieli  wybranych szkół.

Prowadzący: Jan Wróbel.
Udział biorą:

 • Anna Sobala- Zbroszczyk – II Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
 • Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie,
 • Dorota Fiett – Szkoła Realna z Zespołu Społecznych Szkół „Bednarska” w  Warszawie,
 • Leszek Ossowski – Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater-Zyberkówny,
 • Sylwia Grzebień – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rudnik w Gminie Haźlach,
 • Zbigniew Marchwiak – wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego,
 • Aleksandra Malec – Prywatne Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Dąbrowie Górniczej.

13.30  –   Przerwa obiadowa

14.30  –   Ku czemu zmierzamy? Wystąpienia ekspertów i debata uczestników.

Prowadzący:  Bartosz Tymiński – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Dzieci Zjednoczonej Europy STO w Warszawie.

Wystąpienia ekspertów:

 • dr hab. Małgorzata Sieńczewska z Wydziału Pedagogiki UW,
 • Barbara  Janina Sochal z Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka,
 • Katarzyna Hall ze Stowarzyszenia Dobrej Edukacji,
 • Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich
 • Ewa Korulska – ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Startowa 4K.

Debata uczestników konferencji.
Podsumowanie debaty.
Wystąpienie dr hab. Mateusza Pilicha o koniecznych zmianach w prawie oświatowym.

Organizatorzy:

Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Związek Rzemiosła Polskiego, Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater-Zyberkówny, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Federacja Inicjatyw Oświatowych.

Miejsce: Pałac Chodkiewiczów, ul. Miodowa 14, Warszawa
Czas: 11.00-17.00

KARTA ZGŁOSZENIA