Spotkanie nt. projektu „Ochrona najbardziej wrażliwych populacji przed pandemią COVID-19 w Libii”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza na spotkanie dotyczące projektu „Ochrona najbardziej wrażliwych populacji przed pandemią COVID-19 w Libii”, który realizowany jest przez WHO, UNICEF i IOM w ramach EU Emergency Trust Fund for Africa.

Ogólnym celem projektu jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności wskutek COVID-19 wśród populacji Libii poprzez zwiększenie możliwości reagowania państwa. Istotnym elementem działań będzie też zaspokajanie związanych z pandemią przekrojowych potrzeb humanitarnych i społeczno-ekonomicznych społeczności najbardziej zagrożonych, w tym migrantów i osób wewnętrznie przesiedlonych. Wymienione poniżej oczekiwane rezultaty mają charakter ogólny, pokazują jednak wszechstronność projektu. Z myślą o ich osiągnięciu agendy ONZ w trybie zgodnym z prawem zamówień publicznych nawiążą współpracę z usługodawcami, producentami, organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi.

Spotkanie dla zainteresowanych odbędzie się w dniu 16 września 2020 r., o godz. 10.00 w budynku Articom (Al. Szucha 21, Sala im. R. Lemkina).

Agenda spotkania

Szczegóły projektu

Zaproszenie