Spotkanie Noworoczne w Pałacu Chodkiewiczów

11 stycznia 2019 roku w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie  odbyło się VI Spotkanie Noworoczne zorganizowane wspólnie przez Związek Rzemiosła Polskiego, Instytut Przedsiębiorstwa – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Gości spotkania powitał Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele świata polityki, nauki, biznesu, kultury, organizacji rzemiosła oraz przedstawiciele partnerów społecznych, m.in. Michał Wójcik, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dr hab. Marek Rocki, Rektor Szkoły Głównej Handlowej i Jan Guz, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

W części artystycznej wieczoru wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, który w czasie koncertu wykonał polskie pieśni patriotyczne oraz najpiękniejsze kolędy.