NOWA USTAWA W PANELU – Kodeks karny skarbowy

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło propozycję zmian w kodeksie karnym skarbowym, który funkcjonuje od roku 1999 r. Według wnioskodawcy projekt ma służyć ograniczeniu szarej strefy gospodarczej, która ma sięgać od 12 do 14 % PKB i poprawić poziom wpływów do budżetu państwa. Potrzeba zmian ma wynikać również z faktu, że ostatnia większa nowelizacja tego dokumentu została przeprowadzona w roku 2005 – zebrane od tego czasu przez organy skarbowe, sądy oraz inne służby doświadczenia mają przemawiać za potrzebą nowelizacji tego aktu prawnego.

Jedną ze zmian ma być ograniczenie możliwości uniknięcia odpowiedzialności karnej przestępstwa i wykroczenia skarbowego, poprzez ograniczenie możliwości korzystania z instytucji czynnego żalu oraz wydłużenia okresów przedawnień przestępstw i wykroczeń skarbowych. Kolejnym elementem proponowanych zmian jest zaostrzenie polityki karnej w zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej. Ma zostać zwiększona odpowiedzialność karna przy przestępstwach skarbowych skutkujących uszczupleniem należności podatkowych dużej wartości m, wprowadzenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej w niektórych przypadkach przygotowania do popełnienia przestępstw skarbowych, podniesienie najniższej liczby stawek dziennych możliwych do wymierzenia przy orzekaniu kary grzywny oraz rozszerzenie możliwości przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

Zapraszamy do dyskusji: https://bit.ly/2AOjxg1

Logo - Unia Europejska Fundusz Spoleczny