Spotkanie negocjacyjne „Urlopy rodzicielskie”, Bruksela