Gazeta Podatnika:Pracodawcy specjalistami od ochrony przeciwpożarowej w małych firmach?

„Związek Rzemiosła Polskiego proponuje, by w firmach, które zatrudniają wyłącznie pracowników młodocianych, funkcję specjalisty do spraw ochrony przeciwpożarowej mogli pełnić sami pracodawcy” – czytamy w gazecie podatnika.
„ ZRP opracował projekt stosownej poprawki do kolejnej zmiany kodeksu pracy, którą przygotowuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem związku propozycja resortu pracy, przedstawiona 15 stycznia br., wychodzi naprzeciw wymaganiom UE i oczekiwaniom przedsiębiorców. Rzemieślnicy są zadowoleni z nowej interpretacji prawa europejskiego i przyjęcia przez ministerstwo, że obowiązek zapewnienia szkoleń z ochrony przeciwpożarowej zależy od potrzeb i wielkości firmy.”

”Związek jednocześnie zwraca uwagę, że nowa wersja przepisów wciąż jednak nie uwzględnia sytuacji sporej grupy firm, które zatrudniają jedynie pracowników młodocianych, a więc takich, którzy nie mogą odpowiadać za zwalczanie pożarów i ewakuację pracowników, m.in. z uwagi na skrócony czas przebywania w zakładzie pracy.”

”Dlatego rzemieślnicy chcą, by w nowej wersji art. 209 kodeksu pracy dodano zapis, który pracodawcom posiadającym odpowiednie przeszkolenie bhp pozwoli osobiście wykonywać czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W opinii ZRP dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie wdrożenie nowych przepisów bez zbędnych komplikacji w firmach mikro i małych, które w znacznym stopniu są odpowiedzialne za proces kształcenia zawodowego młodocianych.”

Więcej: Gazeta Podatnika.
T.Sz., ZRP