Spotkanie negocjacyjne „Integrujący rynek pracy”, Bruksela