Gazeta Autorów: Kryzys gospodarczy zagrażający sektorowi mśp

„Warszawa, 11 lutego 2009, w dniu dzisiejszym w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona kryzysowi gospodarczemu zagrażającemu sektorowi rzemiosła handlu i usług” – czytamy na portalu Gazeta Autorów. „Gospodarzem spotkania był Związek Rzemiosła Polskiego z Prezesem Jerzym Bartnikiem a współorganizatorami: Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług z prezesem Zbigniewem Jarzyną, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa z wiceprezesem Wojciechem Papisem i Polska Izba Handlu z prezydentem Waldemarem Nowakowskim”.

„Kryzys gospodarczy jest już faktem. Jego skutki coraz wyraźniej odczuwają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Zaniepokojenie budzi dokument Ministerstwa Gospodarki dotyczący działań resortu na rzecz mikro i mśp. Jednak zawarte w nim rozwiązania w praktyce przyniosą korzyści wszystkim sektorom, lecz poza sektorem mikro i małych przedsiębiorstw”.

Więcej: Gazeta Autorów