Spotkanie krajowych Koordynatorów II Europejskiego Tygodnia MSP 2010 – Bruksela