Spotkanie konsultacyjne w Poznaniu

16 kwietnia 2010 roku w Politechnice Poznańskiej odbyła się konferencja regionalna dla przedstawicieli oświaty i innych osób zainteresowanych kształceniem z terenu województwa wielkopolskiego. Była to kolejna konferencja z cyklu konferencji  informacyjno – konsultacyjnych dotyczących planowanych zmian w systemie kształcenia, organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od stycznia do kwietnia br.   

Środowisko rzemieślnicze było reprezentowane przez przedstawicieli z Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz przez pracowników i członków organizacji zrzeszonych w Izbie.

Głównym celem proponowanych przez Ministerstwo zmian jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do aktualnych potrzeb rynku oraz podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczegółowe informacje w dziale „Działalność środowiska rzemieślniczego”.