Spotkanie grupy roboczej Kongresu Przedsiębiorczości