Spotkanie Grupy Roboczej CSR dla MŚP

Ministerstwo Gospodarki, Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu zapraszają na drugie spotkanie Grupy Roboczej CSR dla MŚP w ramach IV Etapu projektu Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050.

Projekt ma za zadanie umożliwienie integracji biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju, zasygnalizowanie wyzwań w tym obszarze oraz wzmocnienie dialogu administracji i biznesu na rzecz wypracowania konkretnych rozwiązań dla wspierania realizacji celów rozwojowych Polski.

Podczas prac Grupy Roboczej CSR dla MŚP, poza przekazywaniem informacji i dzieleniem się dobrymi praktykami, uczestnicy przede wszystkim będą współdziałać na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Tematem spotkania będzie – Źródło informacji jako podstawa efektywnego działania. Mapowanie inicjatyw, narzędzi oraz publikacji dla efektywnego rozwoju społecznej odpowiedzialności w sektorze MŚP. Dyskusja będzie się też toczyć wokół zagadnień związanych ze wsparciem PARP na wdrożenie CSR w MŚP

Posiedzenie odbędzie się 12 sierpnia w ministerstwie gospodarki w Warszawie, zapisy przyjmowane są do 11 sierpnia na adres: piotr.sobolewski@fob.org.pl
Więcej: LINK