Oferta zakupu gazu ziemnego dla rzemieślników

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, po raz pierwszy w tym roku podjęła negocjacje w zakresie korzystniejszych warunków cenowych gazu ziemnego dla rzemieślników.

Z ofert otrzymanych od następujących sprzedawców gazu ziemnego: PGNiG, DUON,
ENERGA oraz Energia dla firm – najkorzystniejsze warunki współpracy przedstawiła Grupa ENERGA.

Proces skorzystania oferty jest następujący:
Należy przesłać na adres e-mail: tomasz.bodetko@energa.pl wypełnioną akceptację oferty a następnie dosłać:
– umowę kompleksową z dotychczasowym odbiorcą oraz aneksy (jeśli były zawierane),
– raport zużyć gazu (jeśli klienci dysponują takim raportem),
– skany minimum trzech faktur za gaz: z okresu zimowego, z okresu letniego, z okresu wiosennego.

W załączniku oferta sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego obowiązującą od 01.10.2015 lub 01.01.2016 do 31.12.2016. Termin ważności oferty upływa 14.08.2015 r. o godzinie 15:00.