Spotkanie ekspertów w sprawie dyrektywy unijnej o liberalizacji sektora usług