Spotkanie dot. nowelizacji ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy – 7.10.2022 -10:00

Związek Rzemiosła Polskiego zachęca do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, organizowanym przez  Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dotyczącym nowelizacji ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które odbędzie się 7 października br. o godz. 10:00, przy użyciu platformy Cisco Webex.

Na spotkaniu przedstawione zostaną szczegółowo główne założenia projektu ustawy, będzie również możliwość dyskusji w gronie ekspertów MRiT i organizacji przedsiębiorców.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie MRiT:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nowelizacja-ustawy-o-ceidg–kolejny-krok-w-strone-cyfryzacji-polskich-przedsiebiorstw

Z projektem można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji:
https://legislacja.gov.pl/projekt/12364250

Spotkanie odbędzie się 7 października br. o godz. 10:00.

Link do spotkania:
https://mr.webex.com/mr/j.php?MTID=ma4489f9c8350870a431cc921fd723aab

Informujemy, że w ramach zmian w w/w ustawie uwzględniono wnioski rzemiosła dotyczące zakresu informacji wpisywanych do CEiDG przez Izby rzemieślnicze.