Obawy MŚP dotyczące cyfryzacji systemu podatkowego VAT

Zdaniem SMEunited, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa zgadzają się, że cyfryzacja systemu podatkowego od wartości dodanej może ułatwić przestrzeganie przepisów VAT i z zadowoleniem przyjmują zamiary przedstawione przez Komisję Europejską w konsultacjach na temat podatku „VAT w erze cyfrowej” – wiosna 2022 r. (“VAT in the digital age”).

SMEunited wyraziło jednak pewne obawy w stanowisku z września, które zawiera konkretne sugestie dotyczące obowiązków w zakresie sprawozdawczości transakcyjnej i elektronicznego punktu kompleksowej obsługi upraszczający rozliczenia podatku VAT (OSS). Propozycje te mają na celu dostosowanie cyfrowego systemu podatkowego VAT do potrzeb MŚP i powinny stać się częścią nadchodzących wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska planuje opublikować propozycję prawną dotyczącą cyfrowego podatku VAT w IV kwartale 2022 roku. W związku z tym dyrektor ds. polityki gospodarczej SMEunited Gerhard Huemer i Carsten Rothbart z Centralnego Związku Rzemiosła Niemieckiego (ZDH), przedstawiciel SMEunited w Unijnym forum ds. podatku VAT (EU VAT forum) i grupie ekspertów ds. VAT (VAT Expert Group), wymieniają się z urzędnikami z DG TAXUD informacjami na temat konsultacji i sugestii przedstawionych przez SMEunited.

W sprawie systemu elektronicznej sprawozdawczości, SMEunited prosi o dodatkowe i towarzyszące działania, aby zapewnić skuteczne przejście dla MŚP. Ustawodawcy powinni zrozumieć, że akceptacja stosowania faktur elektronicznych w określonym formacie danych i ich szybkie przeniesienie do elektronicznego systemu sprawozdawczości w sektorze MŚP zależy nie tylko od poprawy efektywności, ale wymaga również ułatwień.

Ponadto MŚP prawdopodobnie będą postrzegać punkty kompleksowej obsługi VAT jako szansę na konsolidację rejestracji podatkowej w innych państwach członkowskich UE. SMEunited podkreśliło, że oczekiwania wobec elektronicznego punktu kompleksowej obsługi upraszczającego rozliczenia podatku VAT nie zostały jeszcze spełnione i dostrzeżono takie  niedociągnięcia:

  • Rejestracja na platformach musi być łatwiejsza;
  • Powinno być zapewniona jaśniejsza definicja terminów „montaż i instalacja” lub rozszerzenie elektronicznego punktu kompleksowej obsługi upraszczającego rozliczenia podatku VAT na wszystkie transakcje;
  • zapewnienie pewności prawnej w zakresie obowiązujących stawek VAT i statusu klienta (konsumenta lub przedsiębiorstwa) na portalach dotyczących podatku VAT;
  • Raportowanie obrotu za pośrednictwem elektronicznego punktu kompleksowej obsługi upraszczającego rozliczenia podatku VAT w przypadku dokonywania zakupów w państwie przyjmującym.

 

Artykuł SMEunited