Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w Polskim Stoisku Narodowym na Targach „Summer Fancy Food Show” w Nowym Jorku

 

W dniach 23-25 czerwca 2024 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje organizację stoiska informacyjno-promocyjnego w ramach targów Summer Fancy Food Show na terenie Nowego Yorku w Stanach Zjednoczonych (USA).

Targi „Summer Fancy Food Show” odbywają się w halach wystawienniczych Jacob Javits Centre w Nowym Jorku. Jest to największa impreza branży spożywczej w Ameryce Północnej. Każda edycja wydarzenia gości tysiące wystawców z różnych stron świata i cieszy się nieustającym zainteresowaniem polskich podmiotów z branży rolno-spożywczej. Uczestnictwo w tych targach wpisuje się w działania realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, polegające na popularyzacji produktów rolno-spożywczych wysokiej jakości oraz służy kreowaniu pozytywnego wizerunku polskiej żywności za granicą.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza polskie firmy/producentów produkujących żywność wysokiej jakości do przekazania próbek produktów, które będą prezentowane na stoisku MRiRW. Informujemy, że istnieje również możliwość udziału w targach przedstawiciela firmy/producenta.

UWAGA!  Ministerstwo nie pokrywa kosztów związanych z udziałem w targach (m.in. wizy, przeloty, zakwaterowanie, wyżywienie na miejscu).

Informację potwierdzającą dostarczenie produktów wraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za koordynację tego działania (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY) należy przesłać do 20 maja 2024 r. na adres mailowy: targi@minrol.gov.pl

Zasady naboru

    • Pierwszeństwo uczestnictwa w stoisku narodowym mają bezpośredni producenci.

    • Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

    • MRiRW zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru uczestników pod kątem zapewnienia na stoisku narodowym różnorodności branż oraz pełnego potencjału eksportowego polskich firm produkujących żywność.

    • Po zakończeniu naboru przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w wydarzeniu zostaną poinformowani osobnym mailem.

    • Przedsiębiorcom, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w wydarzeniu, nie przysługuje prawo odwołania.

Materiały do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

RODO 1 , RODO 2 , RODO 3