Sposób na zmniejszenie zatorów płatniczych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii proponuje rozwiązania, które mają na celu zmniejszenie zatorów płatniczych w Polsce. Pod lupą znajdą się duże przedsiębiorstwa (o obrotach powyżej 5 mln euro rocznie), których ociąganie z płatnościami blokuje mniejszych partnerów biznesowych.

Dzięki uprzywilejowanej pozycji duże firmy mogą narzucać swoim mniejszym partnerom warunki współpracy. Przykładem mogą być wydłużone terminy płatności faktur, nawet trzykrotnie przekraczające obowiązujący termin 60 dni. Opóźnianie płatności, które nie zawsze wiąże się z brakiem finansów, jest przyczyną zatorów płatniczych . Dzięki obowiązkowemu upublicznieniu danych na temat praktyk płatniczych (wartość przeterminowanych faktur, terminów ich płatności), będzie można znaleźć firmy, których postępowanie jest przyczyną zatorów. Przedsiębiorców, którzy nie płacą, mimo że mogą, czekają kary finansowe w wysokości 5 proc. wartości zaległości.

Zaproponowane przez ministerstwo nowe rozwiązania obejmują także m.in.:

  • stały nieprzekraczalny 60-dniowy termin płatności faktur
  • kary finansowe dla firm, których zaległości płatnicze są dwukrotnie większe niż kwota, którą muszą odzyskać od swoich dłużników
  • możliwość ubiegania się przez firmy z sektora MŚP o rekompensatę za zwlekanie z płatnościami w wysokości 1 proc. zaległości (na drodze sądowej)
  • 30-dniowy termin płatności w przypadku instytucji publicznych
  • ulgi na złe długi w CIT i PIT

Link: https://www.rp.pl/Finanse/309209835-Sprawcy-zatorow-platniczych-beda-karani.html&template=restricted

Zdjęcie: Google