Zgłoś kandydaturę do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Związek znalazł się wśród instytucji zaproszonych do zgłaszania kandydatów do nagrody. Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP udostępniona została zakładka poświęcona Nagrodzie Gospodarczej z informacjami dotyczącymi tegorocznej edycji, a także wnioskami do nagrody z siedmiu kategorii.

W związku z prośbami wielu Instytucji Zgłaszających o przedłużenie terminu przesyłania wniosków w XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, po konsultacjach z przewodniczącym Kapituły Nagrody prof. Krzysztofem Opolskim i jego zgodzie, termin przesyłania wniosków został przedłużony do 1 października br. do godz. 24.00. Informacje o zmianie terminu znajdują się w zakładce Harmonogram Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP pod linkiem Nagroda Gospodarcza Prezydenta.

W tym roku pojawiła się nowa kategoria „Firma Rodzinna”. Właśnie w  niej  rzemieślnicze firmy rodzinne mają ogromną  szansę na nominowanie i  zdobycie Nagrody.

Wnioski prosimy przesyłać do Związku Rzemiosła Polskiego do 1 października br. tradycyjną pocztą do Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości (Pani Halina Matejek).

Prosimy o wypełnianie każdej rubryki, która znajduje się w formularzu wniosku. Bardzo ważny jest podpis właściciela lub zarządzającego zgłoszoną firmą.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22 50 44 304 lub 22 50 44 276).

Link: http://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/