SMEunited zatwierdza deklarację z Osnabrück z ministrami edukacji

„Deklaracja z Osnabrück jest ważnym politycznym kamieniem milowym określającym cele edukacyjne i szkoleniowe na najbliższe 5 lat. Ta szczególna uwaga poświęcona kształceniu i szkoleniu zawodowemu (VET) pokazuje, że decydenci cenią jego istotny wkład w rozwój umiejętności przedsiębiorców i ich pracowników na rzecz rozwoju MŚP. Dzięki bezpośredniemu powiązaniu z rynkiem pracy kształcenie i szkolenie zawodowe jest najlepiej przygotowane do wzmocnienia ożywienia i osiągnięcia cyfrowej i zielonej transformacji ”- stwierdziła Sekretarz Generalna Véronique Willems, popierając Deklarację wraz z ministrami edukacji i komisarzem Schmitem w dniu 30 listopada 2020 r.

Kryzys COVID przyspiesza zmiany na rynku pracy wraz z silnym rozwojem technologii cyfrowych. Edukacja i szkolenie muszą się odpowiednio dostosować. Organizacje MŚP cenią europejską współpracę w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Deklaracja będzie stanowić zachętę do odnowienia uczenia się w miejscu pracy i przygotowania zawodowego w  zawodzie, wspierać doskonałość, wspierać ciągłe szkolenia i mobilność. Zwiększy również wymianę dobrych praktyk, unowocześnienie systemów VET i zbudowanie większego zaufania między państwami członkowskimi dzięki większej przejrzystości kwalifikacji. Deklaracja ożywia proces kopenhaski zapoczątkowany w 2002 r. W ramach zorganizowanej współpracy między państwami członkowskimi, Komisją Europejską i europejskimi partnerami społecznymi.

Deklaracja z Osnabrück określa konkretne cele i działania priorytetowe na poziomie europejskim i krajowym, aby uczynić kształcenie i szkolenie zawodowe bardziej odpornym, elastycznym i elastycznym oraz w celu pełnej integracji komponentów cyfrowych i zielonych na lata 2021-2025. Wspiera również nową kulturę uczenia się przez całe życie. Podnoszenie umiejętności i przekwalifikowywanie są ważne dla przedsiębiorców i ich pracowników w MŚP. Należy to realizować przy pełnym poszanowaniu narodowej różnorodności narzędzi i strategii. Wreszcie, silne wsparcie doskonałości w kształceniu i szkoleniu zawodowym wraz z wyraźnym uznaniem znaczenia wyższego VET zapewni równowagę między oceną a kształceniem akademickim. Uznając wyjątkową rolę partnerów społecznych w aktualizowaniu początkowych i ustawicznych treści kształcenia i szkolenia zawodowego, przyczyni się ona do lepszego dostosowania efektów uczenia się do nowych potrzeb w zakresie umiejętności cyfrowych i ekologicznych na rynku pracy.

Deklaracja z Osnabrück 2020

Źródło: SMEunited