Powstał nowy portal Access2Markets

Komisja Europejska uruchomiła portal internetowy Access2Markets, aby pomóc małym i średnim firmom w działalności poza granicami UE. Nowy portal jest odpowiedzią na prośby zainteresowanych stron o lepsze wyjaśnienie umów handlowych i pomoc firmom ustaleniu, czy ich produkty kwalifikują się do niższych opłat celnych. Będzie służył zarówno firmom, które już prowadzą handel międzynarodowy, jak i tym, które dopiero zaczynają odkrywać możliwości na rynkach zagranicznych. Nowy portal został zaprezentowany podczas wirtualnego wydarzenia na wysokim szczeblu pn. „Droga do odbudowy – wspieranie małych firm w handlu międzynarodowym”, którego gospodarzem był Valdis Dombrovskis, Wiceprzewodniczący Wykonawczy KE.

„Chcemy pomóc firmom, w szczególności MŚP, czerpać maksymalne korzyści z naszych umów handlowych. Stworzyliśmy nowy portal, aby wesprzeć mniejsze firmy w poruszaniu się po świecie handlu międzynarodowego. Pomoże on europejskim firmom w jak najlepszym wykorzystaniu unijnej sieci umów handlowych i uzyskaniu najlepszego dostępu do rynków, produktów i surowców potrzebnych, aby się rozwijać i zachować konkurencyjność” – stwierdził Valdis Dombrovskis, Wiceprzewodniczący Wykonawczy KE.

Unia Europejska dysponuje dużą siecią umów handlowych zawartych z ponad 70 krajami oraz regionami i wciąż negocjuje wiele kolejnych. Access2Markets spośród złożonego zestawu reguł wybiera praktyczne informacje, dzięki czemu mniejsze firmy mogą mieć łatwiejszy dostęp do odpowiednich treści. W praktyce oznacza to, że Access2Markets przedstawia warunki handlowe do importu towarów do UE i eksportu towarów na ponad 120 rynków zagranicznych.

Małe firmy stanowią 88% wszystkich eksporterów w UE. Generowany przez nie eksport stanowi jedną trzecią całego eksportu UE i zapewnia 13 milionów miejsc pracy. Rynki globalne są ważnym czynnikiem rozwoju dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. W związku z tym konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na małe przedsiębiorstwa w trakcie odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa. „Małe firmy są niezbędne dla naszej gospodarki, która rozwija się dzięki oferowanym przez nie towarom i usługom” – stwierdziła Véronique Willems, Sekretarz Generalna Europejskiego Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw SMEunited. „Stowarzyszenie SMEunited wyraża swoje zadowolenie z powodu uruchomienia portalu Access2Markets. Portal ten pomoże małym i średnim przedsiębiorstwom pokonać przeszkody utrudniające dostęp do globalnego rynku. Zapewnienie im lepszego dostępu do informacji dostosowanych do ich potrzeb przyniesie korzyści wszystkim Europejczykom” – dodała Véronique Willems.

Portal umożliwia firmom wyszukanie za pomocą kilku kliknięć informacji dotyczących importowanych i eksportowanych towarów, w tym na temat:

• taryf,
• podatków,
• reguł pochodzenia,
• wymagań dotyczących produktu,
• procedur celnych,
• barier handlowych,
• statystyk handlowych.

Nowy portal Access2Markets zawiera również wyjaśnienia, tutoriale i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Pomogą one zarówno początkującym, jak i doświadczonym przedsiębiorcom analizować korzyści płynące z handlu z poszczególnymi partnerami handlowymi UE. Zawiera przegląd przepisów UE dotyczących produktów i usług, a także dane kontaktowe urzędów celnych i innych organów publicznych w państwach członkowskich UE oraz obszarach będących partnerami handlowymi UE. Przedsiębiorstwa mogą również za pośrednictwem portalu skontaktować się z Komisją, aby zgłosić napotykane przez nie bariery handlowe.

Narzędzie Access2Markets do samodzielnej oceny, zwane ROSA, zapewnia szczególne wsparcie w zakresie zasad definiujących „narodowość ekonomiczną” produktu, nazywanych „regułami pochodzenia”. Są one dostosowane do każdej umowy handlowej, zapewniając ochronę wrażliwych sektorów rynku oraz możliwość domagania się obniżonych lub zniesionych ceł zgodnie z umową. Firmy mogą również uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki umowy handlowe regulują handel usługami, warunki inwestowania lub udział w publicznych przetargach na rynku zagranicznym.

Każdy produkt będący przedmiotem handlu międzynarodowego posiada kod, który określa, jakie cła przywozowe oraz podatki krajowe lub lokalne należy zapłacić. Na Access2Markets firmy mogą znaleźć nie tylko kody, ale także informacje na temat ceł, jakie trzeba zapłacić w myśl danej jurysdykcji. Narzędzie portalu My Trade Assistant umożliwia firmom wyszukiwanie informacji o cłach, podatkach, zasadach i wymaganiach dla produktów w podziale na poszczególne produkty i rynki.

Portal jest przystosowany do użytku na smartfonach i tabletach. Zawiera szereg dodatkowych, przyjaznych dla użytkownika funkcji, które pomagają przedsiębiorcom jak najlepiej wykorzystać umowy handlowe UE. Korzystanie z niego jest oczywiście całkowicie bezpłatne.

Access2Markets-ulotka informacyjna.