SMEunited wyznacza pięć priorytetów dla organizacji MŚP

Wsparcie wypłacalności, cyfryzacja, zielona transformacja, szanse na zatrudnienie i szybkie wdrażanie funduszy naprawczych to pięć kluczowych priorytetów, poruszonych przez Prezydenta SMEunited Albana Maggiara, podczas trójstronnego szczytu społecznego. Owe priorytety, zostały zaakceptowane przez Zarząd SMEunited, podczas posiedzenia w dniu 13 października br. z udziałem przedstawiciela Związku Rzemiosła Polskiego. Prezydent SMEunited, podkreślił również, znaczenie zaangażowania partnerów społecznych w opracowywanie krajowych planów naprawy i odporności.

Prezydent SMEunited Alban Maggiar wskazał, że – głównym zmartwieniem organizacji MŚP jest to, że niewypłacalność staje się poważnym ryzykiem, nawet dla rentownych przedsiębiorstw –. Odnosząc się do najnowszego Barometru SMEunited, dodał: – zaufanie organizacji MŚP spadło do 54,6 punktu i jest nawet niższe niż w czasie kryzysu finansowego. Dlatego też, kluczowe znaczenie ma przedłużenie środków kryzysowych i stworzenie instrumentów wsparcia wypłacalności –. W grę wchodzi płynność i dokapitalizowanie.

Jeśli chodzi o cyfryzację, wspomniał, że organizacje MŚP poczyniły gigantyczne kroki podczas lockdown-u. Jednak w celu dalszej adaptacji i pełnego zrozumienia korzyści płynących z gospodarki cyfrowej – ważne jest zapewnienie niezbędnej infrastruktury, dostępu do danych i równych szans – podkreślił Prezydent SMEunited, Alban Maggiar. Jeśli chodzi o zieloną transformację, wskazał, że: – z powodu pandemii możliwości inwestycyjne wielu organizacji MŚP są mocno ograniczone. Nowe przepisy muszą być realistyczne i pewne oraz powinny im towarzyszyć silne środki wspierające –.

Prezydent SMEunited podkreślił, że podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie są ważne dla przekwalifikowania bezrobotnych i osób w ramach programów pracy krótkoterminowej.

Na zakończenie, zwrócił się do Komisji i Rady z prośbą o zagwarantowanie pełnego zaangażowania partnerów społecznych, a zwłaszcza organizacji MŚP, w opracowywanie i wdrażanie krajowych planów naprawy i odporności. Prezydent SMEunited Alban Maggiar, wyraził uznanie dla przyjęcia pakietu finansowego przez Radę w lipcu br. Niemniej jednak, wyraził ubolewanie z powodu cięć w ważnych programach europejskich, takich jak: Instrument Wspierania Wypłacalności, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, InvestEU, Horizon Europe i Erasmus.

Na koniec, Prezydent SMEunited podkreślił, że szybkie porozumienie jest obecnie niezbędne, aby jak najszybciej dysponować środkami finansowymi dla organizacji MŚP i ich pracowników.

Europejscy partnerzy społeczni, jak zwykle co sześć miesięcy, spotkali się z przewodniczącymi: Rady Europejskiej, Charlesem Michelem, Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen oraz prezydencją europejską, reprezentowaną przez kanclerz Niemiec, Angelę Merkel, w celu wymiany poglądów przed posiedzeniem Rady Europejskiej. Tym razem, tematem porządku obrad było „Wspólne wdrażanie inkluzywnej naprawy gospodarczej i społecznej w Europie”.

Źródło: SMEunited