Bezpłatne warsztaty dla organizacji MŚP nt. innowacji dla zrównoważonego rozwoju i CSR

W imieniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,  zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach online dla przedstawicieli sektora MŚP. Warsztaty dotyczą tematyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i znaczenia innowacji dla zrównoważonego rozwoju.  Z uwagi na sytuację epidemilogiczną, warsztaty będą prowadzone w formule online.

Program warsztatów został przygotowany w oparciu o założenia wypracowane przez Grupę roboczą, składającą się z przedstawicieli środowisk eksperckich i praktyków biznesowych, którzy na co dzień wspierają swoje organizacje w transformacji modelu biznesowego na bardziej zrównoważony. Przedsiębiorcy, znajdą zatem w programie warsztatów szereg informacji wprowadzających do odpowiedzialności biznesu za wpływ społeczny i środowiskowy, jak również, wiele ciekawych wskazówek i praktycznych narzędzi do zastosowania w codziennej praktyce biznesowej.

Termin najbliższych warsztatów to:

  • 18 listopada br. – region zachodniopomorski,
  • 19 listopada br. – region lubuski.

Zainteresowanych przedstawicieli firm rzemieślniczych, izb i cechów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Na wskazany przez Państwa adres e-mail, zostanie przesłana informacja na temat uczestnictwa w warsztatach w formule online oraz kwestionariusz, za pomocą którego, będzie można sprawdzić w jakich obszarach w reprezentowanych przez Państwa przedsiębiorstwach, CSR już występuje, a w jakich należałoby jego działania usprawnić. Dane zebrane z kwestionariuszy mają charakter anonimowy, statystyczny i posłużą wyłącznie jako jeden z elementów ćwiczeń podczas warsztatów.

Ewentualne pytania dotyczące warsztatów, należy kierować na adres e-mail: katarzyna.dinst@mfipr.gov.pl