Przyszłość sprawozdawczości pozafinansowej organizacji MŚP

„Ponieważ ilość obowiązków administracyjnych osiągnęła już poziom nie do zniesienia dla małych przedsiębiorstw, ujawnianie informacji niefinansowych powinno w każdym razie pozostać dobrowolnym zaangażowaniem przedsiębiorców” – powiedział Prezydent SMEunited, Alban Maggiar w czasie internetowego seminarium pt. „Przyszłość sprawozdawczości pozafinansowej organizacji MŚP”.

„W związku z tym, zakres dyrektywy nie powinien być rozszerzany na organizacje MŚP. Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość wyboru sposobu odpowiedniego dla swojej konkretnej sytuacji i potrzeb swoich interesariuszy. Organizacje MŚP potrzebują wskaźników, które są proste i zorientowane na ich specyficzne cechy. SMEunited zdaje sobie sprawę, że również w organizacjach MŚP informacje niefinansowe mogą być przydatne w procesie decyzyjnym, ponieważ decyzje strategiczne są również oparte na wartościach przedsiębiorcy. Organizacje MŚP potrzebują w tym celu wsparcia, środków towarzyszących i dostosowanych proporcjonalnych narzędzi, przystępnych cenowo i łatwych do zastosowania, aby móc dostosować się do taksonomii, jeśli chcą lub muszą” – podsumował Prezydent SMEunited, Alban Maggiar.

Dyrektor ds. Polityki Przedsiębiorczości i Stosunków Zewnętrznych w SMEunited Luc Hendrickx ostrzegł przed celem, jakim jest traktowanie ujawniania informacji niefinansowych na równi z informacjami finansowymi. W ten sposób kładzie się zbyt duży nacisk na sprawozdawczość i dokumentację, a nie na działanie. Związek między sprawozdawczością dotyczącą zrównoważonego rozwoju a zrównoważonymi wynikami jest nadal niejasny. Omówił również podwójny efekt spływu dla organizacji MŚP będący konsekwencją obowiązującej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej. Ponieważ organizacje MŚP nie są przygotowane do gromadzenia danych, ich wielkość wpływa na ich możliwości raportowania. W dalszej kolejności wielkość i przejrzystość ich dostawców wpływa na możliwość pozyskiwania i przekazywania informacji pozafinansowych. Przyszłe standardy powinny być przystępne cenowo i łatwe do zastosowania również w małych przedsiębiorstwach – oraz akceptowane w całym łańcuchu dostaw.

Źródło: SMEunited